Gỗ bền vững Thụy Điển ở Việt Nam

Tổ chức Gỗ Thụy Điển hoạt động nhằm phổ biến kiến thức, tạo nguồn cảm hứng và khuyến khích sự phát triển liên quan đến gỗ, sản phẩm gỗ và xây dựng bằng gỗ. Tổ chức Gỗ Thụy Điển tham dự Triển lãm Gỗ Việt Nam để quảng bá gỗ Thụy Điển trong thiết kế nội thất. Gỗ Thụy Điển là một loại vật liệu bền vững, linh hoạt và tự nhiên, dễ chế biến công nghiệp. Các xưởng xẻ của Thụy Điển có nhiều kinh nghiệm trong việc xuất khẩu gỗ sang châu Á.