Nyheter från 2015

 • The Nominated for the Swedish Timber Prize 2016

  Swedish Wood will be announcing the 12th Swedish Timber Prize, in Sweden entitled “Träpriset”, architecture award on 9 March 2016. The jury has considered the 139 entries that were submitted by the deadline in January 2015. The competition is open to any type of structure, as long as wood forms a significant part of the design. It has to be fully completed, no more than four years old and available for the Swedish Timber Prize jury to visit.

 • Sågverksbranschen träffas på Trämarknaden i Karlstad

  Presslunch kl 12 den 19 november, Elite Stadshotellet, Karlstad Välkommen till Trämarknaden i Karlstad, mötesplatsen för sågverksbranschen sedan mer än 50 år tillbaka. Förmiddagen den 19:e november diskuteras träindustrins centrala roll i den regionala utvecklingen samt bidrag till ett ökat byggande. Under eftermiddagen hålls den traditionella trävarumarknadsdebatten ur ett internationellt perspektiv. Dagen avslutas med utnämning av riddare av Trämarknadsorden.

 • 2015 års Ekobyggmässa avslutad

  Svenskt Trä vill tacka våra engagerade medlemsföretag som stod i montern och alla besökare på mässan som visade stort intresse för modernt träbyggande.

 • China pushes to increase wood construction

  China is committed to increasing the use of wood in future construction, as set out in a directive signed by China’s Minister of Housing and Urban-Rural Development, Chen Zhenggao. This is the first time that China has issued a directive to increase wood construction, and it represents a major breakthrough for the technique in the world’s largest construction market. The directive states that the use of wood is to be increased in contexts such as rooftop extensions, curtain walls, tourist facilities, schools, hospitals and other official buildings.

 • Chinese furniture industry explores possibilities with Swedish pine

  Today, Sweden mainly exports spruce to the Chinese furniture industry, but there is an increased interest in using pine for furniture in China. This was clearly noted during the furniture and interior design fair FMC in Shanghai on 9-12 September. The furniture exhibited by leading Chinese manufacturers on Swedish Wood's stand aroused considerable interest. All the furniture was made of knotty Swedish pine.

 • Svenskt Trä utbildar i Storbritannien

  Svenskt Trä har tagit fram utbildningsmaterial för att hjälpa brittiska arkitekter utveckla sina kunskaper om trä som byggnadsmaterial. Utbildningen sker genom filmer som går igenom allt från miljöfördelar och underhåll till vikten av att välja rätt typ av panelbeklädnad och hur man rent tekniskt använder materialet.

 • Svenskt Träs Lathund gör det enklare att bygga med trä

  Lathunden heter Svenskt Träs uppdaterade publikation som förenklar användningen av trä. Lathunden innehåller till exempel beräkningsverktyg för att räkna fram virkesåtgången och för att få rätt dimension på konstruktionsvirke och limträ. Lathunden är ett uppskattat hjälpmedel för hantverkare, arkitekter, bygg- och trävaruhandeln samt privatpersoner.

 • Hållfasthetsklass CE L40 för limträ ersätts av de nya GL-klasserna enligt SS-EN 14080:2013

  I samband med införandet av den nya harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013 för limträ, sker en omcertifiering av limträ producerat av svenska limträtillverkare. Tillverkningen hos de svenska limträtillverkarna sker fortsatt på samma sätt och med samma utrustning som tidigare, men med förstärkta kontrollkrav på både processen och de ingående materialen.

Read more