Nyheter från January 2016

  • Swedish pine meets Chinese furniture design

    What happens when a group of Chinese designers visit Sweden, take in the Swedish nature, culture and lifestyle and then travel back to China and create furniture in Swedish pine for Chinese consumers? This was the premise of Swedish Wood’s project “Design for Sustainable Living” and the outcome has been an unusual journey, culminating in the unveiling of unique furniture at an exhibition in Shanghai on 20 January.

  • Ny version av Design of timber structures lanseras

    Boken Design of timber structures har omarbetats och ges nu även ut på svenska med två tillhörande delar. Böckerna kommer att kunna användas på universitet, högskolor och även på gymnasier för alla som vill lära sig att dimensionera träkonstruktioner, eller bara vill öka sin kunskap om byggmaterialet trä.

  • Ny ordförande i CEI-Bois

    Vid CEI-Bois generalförsamling den 13 januari i Bryssel valdes Anders Ek, President SCA Timber Supply, till ny ordförande efter Marc Michielsen som lämnar ordförandeskapet efter två år. Anders Ek är sedan tidigare medlem i CEI-Bois styrelse.