Nyheter från 2018

 • Teknik och miljö viktiga drivkrafter i kinesisk träproduktion

  PRESSMEDDELANDE Branschorganisationen Svenskt Trä och representanter från svenska sågverk besökte den 26 november tre produktionsanläggningar för utomhusträ i Kina i samband med en konferens om behandlat trä för utomhusbruk. Besöken innefattade turer på tre av de större produktionsanläggningarna inom koncernen i Mucun Forest Product Ltd.

 • Trä istället för tradition – att med kraft nå klimatmålen

  DEBATT Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare om målen ska nås. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som bygg och konstruktionsmaterial – naturens klimatsmarta svar på betong.

 • Trä stärker sin position i forskarvärlden

  PRESSMEDDELANDE Chalmers tekniska högskola samt branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen, TMF finansierar tillsammans en ny forskningsassistent inom träområdet. Dr. Robert Jockwer som tidigare arbetat på ETH i Zürich, tillträder tjänsten på Chalmers i februari 2019 och kommer främst att arbeta med utbildning och forskning inom träkonstruktion.

 • Årets Träriddare är målmedveten och har fingertoppskänsla

  PRESSMEDDELANDE Den 22 november tilldelade branschorganisationen Svenskt Trä utnämningen Årets riddare av Trämarknadsorden till Suzan Ljungemo, International Sales Director vid Moelven Timber. Suzan Ljungemo har jobbat inom träbranschen i över 20 år och har på många sätt bidragit till att utveckla hela marknaden.

 • Swedish sawmills focus on new market segment in China

  PRESS RELEASE On 24–26 November industry organisation Swedish Wood and representatives from Swedish sawmills attended a conference on treated wood for outdoor use in China. The event gave the representatives from the Swedish sawmills an opportunity to create new contacts and strengthen existing ties with Chinese companies active in the treated exterior wood segment.

 • ”Global efterfrågan för sågat virke kommer fortsätta att öka”

  PRESSMEDDELANDE Den 21–22 november höll branschorganisationen Svenskt Trä sitt årliga marknadsevent i Karlstad. En generell slutsats från eftermiddagens internationella marknadsavsnitt var att tidigare underskott på trävaror nu i det korta perspektivet återgått till en mer normal balans mellan utbud och efterfrågan. Trots internationell instabilitet bedöms global efterfrågan på trävaror fortsätta att öka under kommande år då behovet av att bygga hållbart växer.

 • Framtidstro under årets Trämarknad trots internationell oro och handelskrig

  PRESSMEDDELANDE Under årets upplaga av Trämarknaden, arrangerat av branschorganisationen Svenskt Trä, diskuterades dels nordisk bygghandel dels internationell marknad med fokus på Kina, USA och Nordafrika. Vid sidan om djupdykningar i de olika marknaderna var digitalisering, standardisering och produktifiering ett tema under dagen. Den svenska sågverksindustrins största kundsegment, nordisk bygghandel, var temat på förmiddagen och budskapet från både sågverken och bygghandeln var att framtiden ligger i ett ökat samarbete med fokus på produktutveckling och effektivare flöden.

 • Stort intresse för växande träbransch

  PRESSMEDDELANDE Trä fortsätter att ta marknadsandelar som byggnadsmaterial och det växande intresset syntes också på branschorganisationen Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä. − Allt fler inser att det är både enkelt och hållbart att bygga med träkonstruktioner, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä.

 • Möt hela träindustrin i Karlstad

  PRESSINBJUDAN Trämarknaden i Karlstad är en mittpunkt och mötesplats för såväl den svenska som internationella sågverksbranschen. Under en för- och eftermiddag den 22 november möter vi de främsta företrädarna från trä- och sågverksindustrin som delar med sig av trender och utveckling av träindustrins marknad. Välkommen att delta under seminarium och presslunch samt under utnämningen av riddare av Trämarknadsorden.

 • Djupdyk i framtidens träbyggande – tema planering och montage

  PRESSINBJUDAN Välkommen att delta under seminariet för ingenjörsmässigt byggande i trä. På plats finns entreprenörer, konstruktörer, projektörer och arkitekter och ett fullspäckat seminarieprogram om planering och montage av större träkonstruktioner. Seminariet är ett forum för tekniska frågor kring framtidens träbyggande och nästan 550 personer har anmält sig.

Read more