Nyheter från 2018

  • Swedish pine – material of the future in the Trend Exhibition at the Stockholm Furniture & Light Fair

    PRESS RELEASE Pine’s position as an interesting material of the future is clearly showcased in the Trend Exhibition created by the Swedish design studio Halleroed for Stockholm Furniture & Light Fair on 6–10 February. It is a wood species that can take on a wealth of innovative expressions thanks to modern surface treatments and new technology. There are many reasons why this is an exciting collaboration for the industry organisation Swedish Wood.

  • Svenskt limträ slår rekord igen!

    PRESSMEDDELANDE De senaste åren har den svenska limträbranschen vant sig vid att slå rekord. Under 2017 ökade försäljningen med cirka 7 procent jämfört med 2016 som var det tidigare rekordåret. − Det är inte minst den unga generationen som insett limträbyggandets fördelar och allt talar för att försäljningen av limträ fortsatt kommer att öka, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

  • Våra val i samtiden bygger framtiden

    DEBATT Det moderna träbyggandet är här för att stanna. Det är av största vikt för att Sverige ska kunna lösa bostadsförsörjningen och samtidigt nå de högt satta klimatmålen. Men för att nå längre och fortsätta driva utvecklingen mot fossilfrihet 2030 behövs handelskraftiga konstruktörer, byggaktörer och politiker som vågar gå den väg som många arkitekter redan valt - att välja trä framför tradition – i hela Sverige.