Nyheter från November 2014

 • Klimatnytta tar svenskt trä till nya marknader

  Användningen av trä fortsätter att öka i världen och Sverige har tack vare ett hållbart skogsbruk och pålitliga leveranser en stark ställning på många marknader. Det är en slutsats från seminariediskussionen om de närmaste årens marknadsutveckling, som hölls på den årliga Trämarknaden i Karlstad den 20 november.

 • Dags för årets upplaga av Trämarknaden

  Välkommen att ta del av de senaste prognoserna, siffrorna och trenderna när det gäller utvecklingen av den svenska trämarknaden. På plats finns trä- och sågverksindustrins tyngsta företrädare.

 • Swedish Wood provides inspiration in Morocco

  On 4 November, Swedish Wood arranged a conference in Casablanca for designers, architects and other professionals in the woodworking industry. Possibilities for Swedish wood in Moroccan interior design and architecture were the main theme.

 • Svenskt Trä lanserar nya publikationer för skötsel av limträ

  För att sprida kunskap om hur limträ sköts på bästa sätt har Svenskt Trä tagit fram publikationerna ”Hantera limträ rätt” och ”Drift och underhåll av limträ”. De riktar sig till såväl konsumenter, som hantverkare och entreprenörer. – Användningen av limträ ökar i Sverige och vi vill med dessa publikationer hjälpa tillverkarna att sprida kunskap om hur limträ underhålls och hanteras på bästa sätt, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter på Svenskt Trä.