Nyheter från March 2015

  • 木材创造未来

    瑞典木业协会制作了一系列动画短片,展现了现代木材建筑前景。

  • Träbyggnadsturnén besökte Kiruna

    I februari inledde Svenskt Trä sin Träbyggnadsturné genom Sverige. Under stoppet i Kiruna den 11 mars lyftes trä fram som ett konkurrenskraftigt alternativ i byggandet av Kirunas nya stadskärna. – Industriellt träbyggande betyder snabba byggprocesser där rationella transporter av färdiga byggelement i trä ger möjlighet att bygga mycket på kort tid. Det är ett av många starka argument för trä, säger Johan Larsson på Svenskt Trä.

  • Building materials most important for climate impact in bridge projects

    A wooden bridge emits nearly half as much greenhouse gases from cradle to grave compared with a concrete bridge. Materials and maintenance account for the absolute largest part of the emissions. These are the results of a comparative life-cycle analysis done in Sweden by Tyréns and SP Trä on behalf of TräCentrum Norr, TCN.