Nyheter från March 2021

  • Skuggspel skapar värme i mörkret

    NOTIS Installationen som låter människor mötas, belysningen bidrar med en värmande plats i stadsrummet. Vinterfamnen, Odenplan i Stockholm.

  • Intervju Henrik Rosenhall  - Digitalisering

    INTERVJU Svenskt Trä driver ett arbete, tillsammans med sina medlemmar och övriga aktörer i värdekedjan, för att digitalisera och standardisera information om träprodukter. Det är en del i en större helhet där utvecklingen aktivt drivs tillsammans med parter inom svensk och europeisk samhällsbyggnadssektor. Arbetet ligger till grund för att standardiserade och digitala lösningar kan användas både i Sverige och internationellt. Målet är att flytta fram byggbranschens positioner kring standardiserade digitala lösningar och förenkla de val som leder fram till minskad klimatbelastning, ökad effektivitet och spårbarhet.

  • A new silhouette in World Heritage Karlskrona

    ARTICLE The naval town of Karlskrona is known for a creative spirit that goes all the way back to 1680, when King Karl XI chose to locate Sweden’s new naval base here. Since then, the town has attracted innovators of all kinds, who have been courageous and inventive in pushing boundaries and turning their ideas into reality. There is always an eye on the future here, as demonstrated by the Kilströmskaj housing project.