Nyheter från 2021

 • Framtidens matbutiker

  ARTIKEL Gedigen och välkomnande miljö när framtidens matbutik blir mötesplats med hållbarhet och välmående fokus.

 • Rules for grading sawn timber – now in English

  Industry organisations, Swedish Wood and Svenskt Trätekniskt Forum, are launching a new handbook called Commercial Grading of Timber, in partnership with Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys in Finland and Treindustriens Tekniske Forening in Norway. The handbook is the English version of the Swedish title Handelssortering av trävaror.

 • Lower carbon footprint with digital help

  ARTICLE Minimise the building’s carbon footprint on the drawing board. With advanced digital tools, it is possible to do a life cycle analysis and immediately see what effect different choices have on the building’s carbon footprint.

 • Skuggspel skapar värme i mörkret

  NOTIS Installationen som låter människor mötas, belysningen bidrar med en värmande plats i stadsrummet. Vinterfamnen, Odenplan i Stockholm.

 • Intervju Henrik Rosenhall - Digitalisering

  INTERVJU Svenskt Trä driver ett arbete, tillsammans med sina medlemmar och övriga aktörer i värdekedjan, för att digitalisera och standardisera information om träprodukter. Det är en del i en större helhet där utvecklingen aktivt drivs tillsammans med parter inom svensk och europeisk samhällsbyggnadssektor. Arbetet ligger till grund för att standardiserade och digitala lösningar kan användas både i Sverige och internationellt. Målet är att flytta fram byggbranschens positioner kring standardiserade digitala lösningar och förenkla de val som leder fram till minskad klimatbelastning, ökad effektivitet och spårbarhet.

 • A new silhouette in World Heritage Karlskrona

  ARTICLE The naval town of Karlskrona is known for a creative spirit that goes all the way back to 1680, when King Karl XI chose to locate Sweden’s new naval base here. Since then, the town has attracted innovators of all kinds, who have been courageous and inventive in pushing boundaries and turning their ideas into reality. There is always an eye on the future here, as demonstrated by the Kilströmskaj housing project.

 • Unique collaborative project focuses on the climate

  ARTICLE Last autumn saw work start on the Cederhusen housing development in the new district of Hagastaden, on the border between Solna and Stockholm. Behind the scenes of what is one of the world’s biggest wood construction projects in an inner-city environment, a unique collaborative project is underway. The aim is to move the construction industry forward with regard to standardised digital solutions, and make it easier to choose the options that offer a lower impact on the climate plus greater efficiency and traceability.

 • Kan interiör i trä på sjukhusen minska vårdtiden?

  DEBATT Vistelse i naturen har positiva effekter på människors hälsa och tidigare forskning tyder på att även interiör i trä kan ha samma effekt. Till våren 2021 startar därför en pilotstudie på ortopediska kliniken i Skellefteå för att undersöka sambandet mellan trä och hälsa. Om materialval kan korta läkeprocessen kan det revolutionera sjukvården. Pilotstudien räcker dock inte utan vi uppmanar till mer tvärvetenskaplig forskning på området.

 • Fler väljer limträ – rekord femte året i rad

  PRESSMEDDELANDE Limträ slår försäljningsrekord för femte året i rad. Ny statistik från branschorganisationen Svenskt Trä visar att försäljningen ökat med nästan 40 procent de senaste fem åren. Framtiden innehåller viss oro men främst höga förhoppningar enligt limträindustrin.

Read more